Voor zover er verslag van gedaan werd:

 

2 oktober 2016

Op 2 oktober jl. werd in het kader van het kunstwerkweekend “de Rode Draad” graffiti art gespoten onder de spoorwegtunnel van het Duits Lijntje. Buchestelle was uitgenodigd en wij vonden het een bijzondere gelegenheid om daar van 11:00 uur – 12:00 uur te spelen. Daarnaast was het ook boeiend om de vele kunstenaars aan het werk te zien en het graffitiwerk te zien groeien.
Om een indruk hiervan te krijgen is er een video gepunliceerd door het weekblad “Brabants Centrum, zie: https://www.facebook.com/brabantscentrum/ en doorbladeren naar 2 oktober.


30 juni 2016
Mantelzorgers uit Boxtel kregen donderdag 30 juni een muzikaal bloemetje uitgereikt door Steunpunt Mantelzorg Boxtel. Met deze muzikale avond worden de mantelzorgers bij Podium Boxtel in het zonnetje gezet. Buchestelle mocht deze avond mede verzorgen met een concert van 20.50 tot 21.45. Het publiek luisterde aandachtig en was na afloop vol lof. Met deze complimenten en een gezellige borrel met hapje achteraf was dit voor ons een zeer geslaagde avond.


17 mei
Dirigent Peter heeft er voor gezorgd dat Buchestelle mee kon doen bij de Springprocessie in Echternach op dinsdag 17 mei (derde Pinksterdag). Er wordt een mars gespeeld door alle orkesten die meedoen: Marche De La Procession Dansante d’Echternach. Met eigen vervoer zijn diverse leden naar Echternach gereden en hebben daar al of niet overnacht en er een leuk weekend van gemaakt. Maar het meelopen in de processie was bijzonder. Een ander soort muzikaal gebeuren dan we gewend zijn, maar het was indrukwekkend en mooi om te doen. De  muzikanten van Buchestelle waren zeer tevreden en neigen naar een herhaling volgend jaar. We zullen zien….


13 januari
Op deze woensdag werden wij om 11:00 uur op het Koningshof in Veldhoven verwacht, zodat we gezamenlijk ontvangen konden worden. Tot onze vreugde mochten onze partners mee komen en een redelijk aantal van hen heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Om 12:00 uur was ons eerste optreden. Wat een aangenaam genoegen was het dat we zo' n groot podium hadden en voor zo'n groot publiek mochten optreden. We speelden met plezier!
Tussen de uitvoeringen door namen we de gelegenheid om alle stands in de gangen en hoeken van de senioren-beurs te bekijken. Voor leden van een senioren-orkest uiteraard een interessante aangelegenheid!
Naast het concert van het senioren-orkest Buchestelle, traden er ook diverse koren op. Ook dat was voor ons en het publiek aangenaam gezellig. Het spreekt voor zich dat wij uitkeken naar onze volgende beurt. Die vond wat later op de middag plaats.  We speelden weer 30à 40 minuten met overgave. De afsluiting om half vijf namen wij ook voor onze rekening, zodat we een muzikale middag mooi konden afsluiten!
Bij alle opmerkingen die deze middag links en recht te horen waren, klonken vele positieve geluiden! Fijn om zo muziek te maken, interessante dag zo, gezellig, ik heb lekker gespeeld, het ging goed, etc etc.
Wat een fijne dag, wat een fijn orkest en wat fijn om zo muziek te maken!